Strona główna

Witamy na naszej stronie! Nasz serwis internetowy powstał po to, aby informować Państwa o funkcjonowaniu Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. W szczególności o kursach kwalifikacyjnych, kursach doskonalących, warsztatach, wykładach, seminariach, szkoleniach rad pedagogicznych oraz innych formach doskonalenia zawodowego przeznaczonych dla nauczycieli wrocławskich placówek oświatowych. Mamy nadzieję, że wychodzimy naprzeciw Państwa oczekiwaniom. Jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie.

Druk zgłoszenia udziału w formie doskonalenia WCDN

Druk zgłoszenia szkolenia rady pedagogicznej 

Aktualności

Szkolenie dla dyrektorów szkół i placówek z awansu zawodowego nauczycieli

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, zapraszamy Państwa na szkolenie dotyczące zmian w awansie zawodowym nauczycieli. Podczas spotkania omówimy najważniejsze zmiany wynikające ze znowelizowanej ustawy Karta Nauczyciela, ustawy o finansowaniu zadań oświatowych oraz z nowego rozporządzenia w sprawie awansu zawodowego nauczycieli. Proponujemy dwa terminy szkolenia – 5 lub 6 grudnia br. w godz. 9.00 …

Wielcy Wrocławianie – lekcja otwarta z warsztatami

Szanowni Państwo, Zapraszam zainteresowanych nauczycieli na bezpłatne lekcję otwartą (klasa 1 LO) i warsztaty pt. Wielcy wrocławianie. Zajęcia odbędą się 15.11.2018 r. (czwartek) na starym cmentarzu żydowskim przy ul. Ślężnej 37/39 – spotykamy się przy bramie cmentarza o godz. 11.00. Za względów organizacyjnych proszę o potwierdzenie udziału na e-mail b.kicki@wcdn.wroc.pl. Serdecznie zapraszam Bartosz Kicki doradca …

O nas

Podstawowe informacje

Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli powstało 1 stycznia 2001 r., jest instytucją kształcenia dorosłych, praktycznie realizującą ideę kształcenia ustawicznego. Służy nauczycielom, dyrektorom szkół i placówek, umożliwia podnoszenie, uzupełnianie i aktualizowanie kwalifikacji zawodowych oraz nabywanie nowych umiejętności. Korzystanie z oferty placówki pozwala na wzmocnienie pozycji zawodowej. Czytaj dalej O nas

Diagnozy

W 2007 r. we Wrocławskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli powstała Pracownia badań i analiz, w której został opracowany i wdrożony system diagnoz edukacyjnych odpowiadający na zapotrzebowanie wrocławskich szkół.

System obejmuje diagnozę „na starcie” oraz „na półmetku” i zawsze dotyczy dwóch przedmiotów wiodących, języka polskiego i matematyki, we wszystkich typach szkół. Dodatkowe diagnozy proponowane były w wypadku zmian w egzaminach zewnętrznych. Metoda diagnozowania rozwijana była przez kilka lat, uwzględniając po kolei wszystkie etapy edukacyjne. Czytaj dalej Diagnozy