Strona główna

Witamy na naszej stronie! Nasz serwis internetowy powstał po to, aby informować Państwa o funkcjonowaniu Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. W szczególności o kursach kwalifikacyjnych, kursach doskonalących, warsztatach, wykładach, seminariach, szkoleniach rad pedagogicznych oraz innych formach doskonalenia zawodowego przeznaczonych dla nauczycieli wrocławskich placówek oświatowych. Mamy nadzieję, że wychodzimy naprzeciw Państwa oczekiwaniom. Jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie.

Druk zgłoszenia udziału w formie doskonalenia

Druk zgłoszenia szkolenia rady pedagogicznej 

Aktualności

Warsztaty dla nauczycieli „Zadbaj o swój głos. Emisja głosu”

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli rozpoczyna warsztaty  ,,Zadbaj o swój głos. Emisja głosu”. Celem warsztatów jest przybliżenie osobom pracującym z dziećmi i młodzieżą wiedzy na temat procesu wydobywania dźwięków. Szkolenie ma charakter teoretyczny oraz praktyczny. Po ukończeniu warsztatów, nauczyciel będzie zwracał większą uwagę na kwestię wydobycia dźwięku oraz jego kształtowania.

Webinarium adresowane do dyrektorów, wicedyrektorów lub zainteresowanych nauczycieli przedszkoli: Zamówienia publiczne w przedszkolu

Szanowni Państwo Dyrektorzy przedszkoli, Pracownia Wspierania Kadry Kierowniczej, w odpowiedzi na zgłaszaną potrzebę szkoleniową, zaprasza na webinarium adresowane do dyrektorów, wicedyrektorów lub zainteresowanych nauczycieli przedszkoli ,, Zamówienia publiczne w przedszkolu” . Webinarium RMA18 odbędzie się 18 marca 2021 (czwartek) – o godz. 9.00 na platformie ZOOM.

O nas

Podstawowe informacje

Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli powstało 1 stycznia 2001 r., jest instytucją kształcenia dorosłych, praktycznie realizującą ideę kształcenia ustawicznego. Służy nauczycielom, dyrektorom szkół i placówek, umożliwia podnoszenie, uzupełnianie i aktualizowanie kwalifikacji zawodowych oraz nabywanie nowych umiejętności. Korzystanie z oferty placówki pozwala na wzmocnienie pozycji zawodowej. Czytaj dalej O nas

Diagnozy

Informacja o diagnozach dla klas II szkół ponadpodstawowych

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że w najbliższym czasie nie planujemy przeprowadzenia diagnoz dla uczniów, którzy ukończyli gimnazjum i uczą się obecnie w klasach II szkół ponadpodstawowych. Zgodnie z przedstawionym we wrześniu harmonogramem przeprowadzenie diagnoz miało się odbyć na początku lutego 2021 r .

Niestety obecne obostrzenia sanitarne nie pozwalają na zorganizowanie diagnoz w szkole, co byłoby najrozsądniejszym modelem wykorzystania przygotowanych w WCDN arkuszy.

Proponujemy przesunięcie przeprowadzenia diagnoz na najbliższy możliwy termin pozwalający na przynajmniej hybrydowy rytm pracy szkół.

Czytaj dalej Diagnozy

Kontakt

Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

ul. Swobodna 73a, 50-089 Wrocław, tel: +48 71 798 68 80
fax: +48 71 796 45 60
Nr rachunku bankowego: 89 1020 5226 0000 6202 0416 6856
e-mail: poczta@wcdn.wroc.pl

ePUAP: /WCDN/SkrytkaESP

Pracownia badań i analiz

Pracownia konsultantów

Pracownia wspierania kadry kierowniczej

Biblioteka

Zespół wspierania pedagogiki specjalnej, terapii pedagogicznej, logopedii i wychowania fizycznego

Zespół wspierania edukacji zawodowej

Zespół wspierania edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Zespół wspierania edukacji przyrodniczej, matematycznej i informatycznej

Zespół wspierania edukacji humanistycznej

Zespół wspierania edukacji artystycznej i kulturalnej

 

Inspektor Ochrony Danych:

We Wrocławskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Jest to osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Państwu praw związanych z przetwarzaniem danych.
Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:
listownie na adres: CORE Consulting, ul. Wyłom 16, 61-671 Poznań
lub przez e-mail: inspektor@coreconsulting.pl