Strona główna

Witamy na naszej stronie! Nasz serwis internetowy powstał po to, aby informować Państwa o funkcjonowaniu Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. W szczególności o kursach kwalifikacyjnych, kursach doskonalących, warsztatach, wykładach, seminariach, szkoleniach rad pedagogicznych oraz innych formach doskonalenia zawodowego przeznaczonych dla nauczycieli wrocławskich placówek oświatowych. Mamy nadzieję, że wychodzimy naprzeciw Państwa oczekiwaniom. Jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie.

Druk zgłoszenia udziału w formie doskonalenia

Druk zgłoszenia szkolenia rady pedagogicznej 

 

 https://polspam.pl/

Aktualności

Szkoły w czasie epidemii

Szanowni  Państwo Dyrektorzy, serdecznie zapraszam na spotkanie w ramach sieci współpracy dla szkół podstawowych. Spotkanie odbędzie się na platformie Zoom i jest bezpłatne. Temat: Szkoły w czasie epidemii. Spotkanie  zaplanowane jest na 9 czerwca (wtorek) br.: godz. 9.30 – 11.00. Zgłoszenia należy wysłać do 8 czerwca br., korzystając z linku: https://wcdn.wroc.pl/szkolenia/zapisz_na_szkolenie.php?forma=7621&szkolenie=6983 Szczegóły związane z logowaniem …

O nas

Podstawowe informacje

Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli powstało 1 stycznia 2001 r., jest instytucją kształcenia dorosłych, praktycznie realizującą ideę kształcenia ustawicznego. Służy nauczycielom, dyrektorom szkół i placówek, umożliwia podnoszenie, uzupełnianie i aktualizowanie kwalifikacji zawodowych oraz nabywanie nowych umiejętności. Korzystanie z oferty placówki pozwala na wzmocnienie pozycji zawodowej. Czytaj dalej O nas

Diagnozy

Uprzejmie informujemy, że w obecnej sytuacji rezygnujemy z przeprowadzenia diagnoz w klasie VI w terminach przewidzianych w harmonogramie.

Arkusze tych diagnoz będzie można wykorzystać na początku klasy VII i obiektywnie sprawdzić, co uczniowie umieją po wielu tygodniach nauki zdalnej.

Informacje o diagnozach przygotowywanych dla klas III przekażemy w terminie późniejszym, ale i tu materiały będą aktualne na początku przyszłego roku szkolnego w klasie IV.

O zmianach będziemy Państwa informować. Czytaj dalej Diagnozy

Kontakt

Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

ul. Swobodna 73a, 50-089 Wrocław, tel: +48 71 798 68 80
fax: +48 71 796 45 60
Nr rachunku bankowego: 89 1020 5226 0000 6202 0416 6856
e-mail: poczta@wcdn.wroc.pl

Pracownia badań i analiz

Pracownia konsultantów

Pracownia wspierania kadry kierowniczej

Biblioteka

Zespół wspierania pedagogiki specjalnej, terapii pedagogicznej, logopedii i wychowania fizycznego

Zespół wspierania edukacji zawodowej

Zespół wspierania edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Zespół wspierania edukacji przyrodniczej, matematycznej i informatycznej

Zespół wspierania edukacji humanistycznej

Zespół wspierania edukacji artystycznej i kulturalnej

 

Inspektor Ochrony Danych:

We Wrocławskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Jest to osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Państwu praw związanych z przetwarzaniem danych.
Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:
listownie na adres: CORE Consulting, ul. Wyłom 16, 61-671 Poznań
lub przez e-mail: inspektor@coreconsulting.pl