Strona główna

Witamy na naszej stronie! Nasz serwis internetowy powstał po to, aby informować Państwa o funkcjonowaniu Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. W szczególności o kursach kwalifikacyjnych, kursach doskonalących, warsztatach, wykładach, seminariach, szkoleniach rad pedagogicznych oraz innych formach doskonalenia zawodowego przeznaczonych dla nauczycieli wrocławskich placówek oświatowych. Mamy nadzieję, że wychodzimy naprzeciw Państwa oczekiwaniom. Jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie.

Druk zgłoszenia udziału w formie doskonalenia

Druk zgłoszenia szkolenia rady pedagogicznej 

Aktualności

Kawiarenka metodyczna nauczyciela polonisty

Zapraszamy nauczycieli języka polskiego do udziału w sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli języka polskiego w szkole podstawowej : Kawiarenka metodyczna nauczyciela polonisty. Pierwsze zajęcia odbędą się 19 października 2020 o godz. 17.00.

Warsztaty on-line pt. „TIK na matematyce w klasach młodszych – narzędzia przydatne do tworzenia kart pracy, ćwiczeń online, quizów”

Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli serdecznie zaprasza nauczycieli matematyki uczących w szkołach podstawowych oraz osoby kreatywne, związane z edukacją, myślące o edukacji nieszablonowo, poszukujące nowych rozwiązań edukacyjnych i metod nauczania do uczestnictwa w warsztatach pt. „TIK na matematyce w klasach młodszych – narzędzia przydatne do tworzenia kart pracy, ćwiczeń online, quizów”.

Geografia – nowa odsłona. Konferencja otwarcia dla nauczycieli geografii

Zapraszam serdecznie na konferencję otwierającą rok szkolny 2020/2021. Ze względów organizacyjnych związanych z aktualna sytuacją epidemiologiczną konferencja odbędzie się w dwóch terminach: – grupa 1 (nauczyciele szkół podstawowych) – 6 października 2020 o godz. 15.30, w siedzibie WCDN przy ul. Swobodnej 73a (sala nr 12) – grupa 2 (nauczyciele szkół ponadpodstawowych) – 9 października 2020 …

O nas

Podstawowe informacje

Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli powstało 1 stycznia 2001 r., jest instytucją kształcenia dorosłych, praktycznie realizującą ideę kształcenia ustawicznego. Służy nauczycielom, dyrektorom szkół i placówek, umożliwia podnoszenie, uzupełnianie i aktualizowanie kwalifikacji zawodowych oraz nabywanie nowych umiejętności. Korzystanie z oferty placówki pozwala na wzmocnienie pozycji zawodowej. Czytaj dalej O nas

Kontakt

Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

ul. Swobodna 73a, 50-089 Wrocław, tel: +48 71 798 68 80
fax: +48 71 796 45 60
Nr rachunku bankowego: 89 1020 5226 0000 6202 0416 6856
e-mail: poczta@wcdn.wroc.pl

ePUAP: /WCDN/SkrytkaESP

Pracownia badań i analiz

Pracownia konsultantów

Pracownia wspierania kadry kierowniczej

Biblioteka

Zespół wspierania pedagogiki specjalnej, terapii pedagogicznej, logopedii i wychowania fizycznego

Zespół wspierania edukacji zawodowej

Zespół wspierania edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Zespół wspierania edukacji przyrodniczej, matematycznej i informatycznej

Zespół wspierania edukacji humanistycznej

Zespół wspierania edukacji artystycznej i kulturalnej

 

Inspektor Ochrony Danych:

We Wrocławskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Jest to osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Państwu praw związanych z przetwarzaniem danych.
Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:
listownie na adres: CORE Consulting, ul. Wyłom 16, 61-671 Poznań
lub przez e-mail: inspektor@coreconsulting.pl