Strona główna

Witamy na naszej stronie! Nasz serwis internetowy powstał po to, aby informować Państwa o funkcjonowaniu Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. W szczególności o kursach kwalifikacyjnych, kursach doskonalących, warsztatach, wykładach, seminariach, szkoleniach rad pedagogicznych oraz innych formach doskonalenia zawodowego przeznaczonych dla nauczycieli wrocławskich placówek oświatowych. Mamy nadzieję, że wychodzimy naprzeciw Państwa oczekiwaniom. Jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie.

Druk zgłoszenia udziału w formie doskonalenia

Druk zgłoszenia szkolenia rady pedagogicznej 

Aktualności

Przeciwdziałanie mowie nienawiści

W związku z tragicznymi wydarzeniami w Gdańsku oraz pismem pana Jacka Sutryka Prezydenta Wrocławia w sprawie działań wychowawczych zapobiegających tzw. mowie nienawiści, uprzejmie informujemy, że Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ma przygotowanych edukatorów oraz materiały, które mogą pomóc nauczycielom w prowadzeniu takich zajęć.

Zaproszenie na wystawę „Niemiecki nazistowski obóz śmierci Auschwitz”

Zapraszam szkolnych koordynatorów wrocławskiego projektu „Edukacja w miejscach pamięci” i innych zainteresowanych nauczycieli do udziału w kuratorskim oprowadzaniu po wystawie czasowej przygotowanej we współpracy z Muzeum Auschwitz, poświęconej historii niemieckiego nazistowskiego obozu śmierci Auschwitz-Birkenau. Odbędzie się ono we wtorek 22 stycznia 2019 r. w Liceum Ogólnokształcącym nr XV we Wrocławiu (ul. Wojrowicka 58, sala 218). …

O nas

Podstawowe informacje

Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli powstało 1 stycznia 2001 r., jest instytucją kształcenia dorosłych, praktycznie realizującą ideę kształcenia ustawicznego. Służy nauczycielom, dyrektorom szkół i placówek, umożliwia podnoszenie, uzupełnianie i aktualizowanie kwalifikacji zawodowych oraz nabywanie nowych umiejętności. Korzystanie z oferty placówki pozwala na wzmocnienie pozycji zawodowej. Czytaj dalej O nas

Diagnozy

W 2007 r. we Wrocławskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli powstała Pracownia badań i analiz, w której został opracowany i wdrożony system diagnoz edukacyjnych odpowiadający na zapotrzebowanie wrocławskich szkół.

System obejmuje diagnozę „na starcie” oraz „na półmetku” i zawsze dotyczy dwóch przedmiotów wiodących, języka polskiego i matematyki, we wszystkich typach szkół. Dodatkowe diagnozy proponowane były w wypadku zmian w egzaminach zewnętrznych. Metoda diagnozowania rozwijana była przez kilka lat, uwzględniając po kolei wszystkie etapy edukacyjne. Czytaj dalej Diagnozy

Kontakt

Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

ul. Swobodna 73a, 50-089 Wrocław, tel: +48 71 798 68 80
fax: +48 71 796 45 60
Nr rachunku bankowego: 89 1020 5226 0000 6202 0416 6856
e-mail: poczta@wcdn.wroc.pl

Pracownia badań i analiz

Pracownia konsultantów

Pracownia wspierania kadry kierowniczej

Biblioteka

Zespół wspierania pedagogiki specjalnej, terapii pedagogicznej, logopedii i wychowania fizycznego

Zespół wspierania edukacji zawodowej

Zespół wspierania edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Zespół wspierania edukacji przyrodniczej, matematycznej i informatycznej

Zespół wspierania edukacji humanistycznej

Zespół wspierania edukacji artystycznej i kulturalnej

Zespół radców prawnych

Inspektor Ochrony Danych:

We Wrocławskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Jest to osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Państwu praw związanych z przetwarzaniem danych.
Inspektorem jest Pan Tomasz Grzybowski.
Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:
listownie na adres: CORE Consulting, ul. Z. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań.
lub przez e-mail: tomasz.grzybowski@coreconsulting.pl