Wyszukiwanie szkoleń:


Najbliższe szkolenia:
Kod. Nazwa formy doskonaleniaRodzaj formyAdresaciTermin/miejsce zajęćWolne miejsca
AMO8. Higiena cyfrowa: jak zadbać o zdrową relację z technologią? strzalkabezpłatne warsztatyZainteresowani nauczyciele18.05.2021r. godz.15:30 / TeamsBrak miejsc
RMA29. Zdrowie i dobrostan psychoemocjonalny nauczyciela kontekstem efektywnego wsparcia psychologiczno-pedagogicznego ucznia strzalkaSzkolenie zespolu nauczycieliNauczyciele Szkoły Podstawowej nr 43 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Kaczmarka we Wrocławiu18.05.2021r. godz.15:45 / Platforma edukacyjna Ms Teams
35
Zapisz na szkolenie
JIW27. Zadania nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego strzalkakonsultacje zbiorowenauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej18.05.2021r. godz.16:30 / online TeamsBrak miejsc
BBI9. Rozwijanie kompetencji proinnowacyjnych w praktyce szkolnej strzalkawebinariumNauczyciele wrocławskich szkół publicznych18.05.2021r. godz.17:00 / Platforma MS TeamsBrak miejsc
UBI19. Ocenianie motywujące i wspierające ucznia z wychowania fizycznego strzalkawebinariumNauczyciele WF szkoły podstawowe18.05.2021r. godz.17:00 / MS Teams
38
Zapisz na szkolenie
JWP17. Ocenianie motywujące i wspierające ucznia z wychowania fizycznego strzalkawebinariumNauczyciele wychowania fizycznego szkół ponadpodstawowych18.05.2021r. godz.17:00 / MS TEAMS
19
Zapisz na szkolenie
SGO30. Wirtualne wędrówki po świecie z aplikacją Google Earth. Nie tylko dla nauczycieli geografii strzalkawebinariumZainteresowani nauczyciele18.05.2021r. godz.18:00 / Szkolenie zdalne na platformie MS Teams
12
Zapisz na szkolenie
DSA21. Wzmocnienie poczucia pewności siebie w roli dyrektora placówki przedszkolnej strzalkawarsztatyDyrektorzy wrocławskich przedszkoli publicznych19.05.2021r. godz.09:00 / Szkolenie zdalne - Microsoft Teams
1
Zapisz na szkolenie
DBŁ12. Podaruj sobie spokój - wprowadzenie do uważności. strzalkawarsztatyDyrektorzy wrocławskich placówek oświatowych19.05.2021r. godz.10:00 / onlineBrak miejsc
ESO6. Pandemia a kondycja psychiczna dzieci i młodzieży strzalkawebinariumDyrektorzy szkół, doradcy i konsultanci WCDN19.05.2021r. godz.13:00 / platforma Teams
287
Zapisz na szkolenie
AMO9. Higiena cyfrowa: jak zadbać o zdrową relację z technologią? strzalkabezpłatne warsztatyZainteresowani nauczyciele19.05.2021r. godz.15:30 / TeamsBrak miejsc
JPA17. Wykorzystanie TIK na lekcjach matematyki (quizy, gry, aplikacje) strzalkawarsztatyNauczyciele matematyki szkół podstawowych19.05.2021r. godz.16:00 / Microsoft Teams
10
Zapisz na szkolenie
SGO31. Jak stworzyć angażującą grę terenową dla uczniów przy pomocy aplikacji ActionBound? strzalkawebinariumZainteresowani nauczyciele19.05.2021r. godz.16:00 / Szkolenie zdalne na platformie MS Teams
6
Zapisz na szkolenie
BKI2. Warsztaty umiejętności społecznych (szkolenie online) strzalkawarsztatyzainteresowani nauczyciele 19.05.2021r. godz.17:00 / zajęcia zdalne na platformie Teams
1
Zapisz na szkolenie
SGO32. Quiz w pracy nauczyciela. Quizizz, Socrative, LearningApps, Blooket strzalkawebinariumZainteresowani nauczyciele19.05.2021r. godz.18:00 / Szkolenie zdalne na platformie MS Teams
7
Zapisz na szkolenie
AKW17. Normy żywienia z 2020r.- co się zmieniło? strzalkakonsultacje zbioroweDyrektorzy, Wicedyrektorzy i inni zainteresowani20.05.2021r. godz.10:00 / zajęcia online- MS TEAMSBrak miejsc
SZY16. Zadbaj o swój głos. Emisja głosu strzalkawarsztatyNauczyciele20.05.2021r. godz.12:00 / Platforma TeamsBrak miejsc
RMA31. Zdrowie i dobrostan psychoemocjonalny nauczyciela kontekstem efektywnego wsparcia psychologiczno-pedagogicznego ucznia strzalkaSzkolenie zespolu nauczycieliNauczyciele Szkoły Podstawowj nr 77 im. T. Różewicza we Wrocławiu20.05.2021r. godz.15:00 / Platforma edukacyjna Ms Teams
21
Zapisz na szkolenie
AMO10. Higiena cyfrowa: jak zadbać o zdrową relację z technologią? strzalkabezpłatne warsztatyZainteresowani nauczyciele20.05.2021r. godz.15:30 / TeamsBrak miejsc
TJA23. Programowanie aplikacji mobilnych w MIT App Inventor strzalkawebinariumNauczyciele informatyki20.05.2021r. godz.16:00 / Szkolenie zdalne na platformie MS Teams
20
Zapisz na szkolenie
JIW28. Zadania nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego strzalkakonsultacje zbiorowenauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej20.05.2021r. godz.16:30 / onliine Teams
6
Zapisz na szkolenie
AMO11. Higiena cyfrowa: jak zadbać o zdrową relację z technologią? strzalkabezpłatne warsztatyZainteresowani nauczyciele21.05.2021r. godz.09:30 / TeamsBrak miejsc
AMO12. Higiena cyfrowa: jak zadbać o zdrową relację z technologią? strzalkabezpłatne warsztatyZainteresowani nauczyciele21.05.2021r. godz.15:30 / TeamsBrak miejsc
DSA22. Wzmocnienie poczucia pewności siebie w roli nauczyciela wychowania przedszkolnego strzalkawarsztatyNauczyciele wrocławskich przedszkoli publicznych24.05.2021r. godz.12:00 / Szkolenie zdalne - Microsoft Teams
1
Zapisz na szkolenie
SGO33. Jak stworzyć własną stronę internetową, witrynę klasy lub bloga przedmiotowego? strzalkawebinariumZainteresowani nauczyciele24.05.2021r. godz.16:00 / Szkolenie zdalne na platformie MS Teams
5
Zapisz na szkolenie
SGO34. Narzędzia i sposoby do nagrywania i edycji wideo oraz udostępniania przy pomocy aplikacji Loom oraz Microsoft Stream strzalkawebinariumZainteresowani nauczyciele24.05.2021r. godz.18:00 / Szkolenie zdalne na platformie MS Teams
9
Zapisz na szkolenie
TNO21. Doradztwo zawodowe w szkole ponadpodstawowej- sieć współpracy strzalkasieci współpracynauczyciele realizujący zajęcia edukacyjno-zawodowe, doradcy zawodowi, wychowawcy25.05.2021r. godz.15:30 / online-Teams
19
Zapisz na szkolenie
ESK24. Teatr – przestrzeń do od-budowania relacji strzalkakurs doskonalącyZaintersowani nauczyciele przdszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych25.05.2021r. godz.16:00 / MC TeamsBrak miejsc
DBŁ13. Podaruj sobie spokój - wprowadzenie do uważności. strzalkawarsztatyZainteresowani nauczyciele wrocławskich placówek oświatowych25.05.2021r. godz.16:00 / online
1
Zapisz na szkolenie
RMA32. Zdrowie i dobrostan psychoemocjonalny nauczyciela kontekstem efektywnego wsparcia psychologiczno-pedagogicznego ucznia strzalkaSzkolenie zespolu nauczycieliNauczyciele Szkoły Podstawowj nr 6 im. Józefa Mackiewicza we Wrocławiu25.05.2021r. godz.16:00 / Platforma edukacyjna Ms Teams
21
Zapisz na szkolenie
DSA23. Wzmocnienie poczucia pewności siebie w roli dyrektora szkoły ponadpodstawowej strzalkawarsztatyDyrektorzy wrocławskich publicznych szkół ponadpodstawowych27.05.2021r. godz.09:00 / Szkolenie zdalne - Microsoft Teams
6
Zapisz na szkolenie
AKW18. Normy żywienia z 2020r.- co się zmieniło? strzalkakonsultacje zbiorowedyrektorzy, wicedyrektorzy i inni zainteresowani27.05.2021r. godz.10:00 / zajęcia online- Ms TeamsBrak miejsc
SGO35. Kompletna i atrakcyjna lekcja w jednym programie. Aplikacja Nearpod w praktyce strzalkawebinariumZainteresowani nauczyciele27.05.2021r. godz.16:00 / Szkolenie zdalne na platformie MS Teams
11
Zapisz na szkolenie
RMA33. Zdrowie i dobrostan psychoemocjonalny nauczyciela kontekstem efektywnego wsparcia psychologiczno-pedagogicznego ucznia strzalkaSzkolenie zespolu nauczycieliNauczyciele Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 20 we Wrocławiu27.05.2021r. godz.17:30 / Platforma edukacyjna Ms Teams
51
Zapisz na szkolenie
SGO25. Podstawy aplikacji Genially do tworzenia interaktywnych i angażujących prezentacji strzalkawebinariumZainteresowani nauczyciele27.05.2021r. godz.18:00 / Szkolenie zdalne na platformie MS Teams
10
Zapisz na szkolenie
TJA19. Podyktuj, zeskanuj i pracuj na gotowych dokumentach w chmurze OneDrive dzięki aplikacji Microsoft Office w telefonie strzalkawebinariumZainteresowani nauczyciele28.05.2021r. godz.16:00 / Szkolenie zdalne na platformie MS Teams
15
Zapisz na szkolenie
ESK20. Śladami Pana Różewicza we Wrocławiu. Spacery wrocławskie, aktywne zwiedzanie miasta. strzalkakurs doskonalącyzaintersowani nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych29.05.2021r. godz.12:00 / Wrocław
10
Zapisz na szkolenie
TSZ7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna strzalkawarsztatynauczyciele i specjaliści31.05.2021r. godz.15:00 / Zdalne MS TEAMS
18
Zapisz na szkolenie
JPA19. Gry i zabawy matematyczne w szkole podstawowej – jak zintegrować zespół po pandemii? strzalkawarsztatyNauczyciele matematyki szkół podstawowych01.06.2021r. godz.16:00 / Microsoft Teams
37
Zapisz na szkolenie
DSA24. Wzmocnienie poczucia pewności siebie w roli nauczyciela szkoły ponadpodstawowej strzalkawarsztatyNauczyciele wrocławskich publicznych szkół ponadpodstawowych02.06.2021r. godz.12:00 / Szkolenie zdalne - Microsoft TeamsBrak miejsc
DSA29. Wychowanie do wartości w szkole/przedszkolu i w domu strzalkawarsztatyZainteresowani nauczyciele04.06.2021r. godz.15:00 / Szkolenie zdalne - Microsoft Teams
15
Zapisz na szkolenie
DSA30. Jak wdrażać uczniów do respektowania norm społecznych? strzalkawarsztatyZainteresowani nauczyciele07.06.2021r. godz.15:30 / Szkolenie zdalne - Microsoft Teams
14
Zapisz na szkolenie
JPA18. Gry i zabawy matematyczne w szkole podstawowej – jak zintegrować zespół po pandemii? strzalkawarsztatyNauczyciele matematyki szkół podstawowych07.06.2021r. godz.16:00 / Microsoft Teams
14
Zapisz na szkolenie
DSA25. Wzmocnienie poczucia pewności siebie w roli dyrektora – szkolenie dla dyrektorów szkół specjalnych i ośrodków szkolno-wychowawczych strzalkawarsztatyDyrektorzy wrocławskich publicznych placówek oświatowych08.06.2021r. godz.09:00 / Szkolenie zdalne - Microsoft Teams
12
Zapisz na szkolenie
DSA32. Jak radzić sobie z dyscypliną na lekcji klasycznej i online? strzalkawebinariumZainteresowani nauczyciele08.06.2021r. godz.16:00 / Szkolenie zdalne - MS Teams
50
Zapisz na szkolenie
DGR15. Świetlica szkolna po roku pandemii - nasze doświadczenia, refleksje, sukcesy i porażki strzalkakonferencjaNauczyciele świetlic szkolnych08.06.2021r. godz.17:00 / Online
116
Zapisz na szkolenie
DSA26. Wzmocnienie poczucia pewności siebie w roli nauczyciela – szkolenie dla nauczycieli szkół specjalnych i ośrodków szkolno-wychowawczych strzalkawarsztatyNauczyciele wrocławskich publicznych placówek oświatowych09.06.2021r. godz.12:00 / Szkolenie zdalne - Microsoft Teams
5
Zapisz na szkolenie
BŚW7. Matura z języka polskiego od 2023 roku.Informator maturalny w praktyce szkolnej. strzalkawebinariumnauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych09.06.2021r. godz.14:00 / platforma microsoft teams
40
Zapisz na szkolenie
DSA31. Jak sobie radzić z agresją uczniów i własną? strzalkawarsztatyZainteresowani nauczyciele10.06.2021r. godz.15:30 / Szkolenie zdalne - Microsoft Teams
15
Zapisz na szkolenie
TJA20. Szybka i ładna prezentacja w Microsoft PowerPoint strzalkawebinariumZainteresowani nauczyciele10.06.2021r. godz.16:00 / Szkolenie zdalne na platformie MS Teams
3
Zapisz na szkolenie
DSA27. Wzmocnienie poczucia pewności siebie w roli dyrektora – szkolenie dla dyrektorów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych i MDK strzalkawarsztatyDyrektorzy wrocławskich publicznych placówek oświatowych14.06.2021r. godz.09:00 / Szkolenie zdalne - Microsoft Teams
6
Zapisz na szkolenie
DSA28. Wzmocnienie poczucia pewności siebie w roli zawodowej – szkolenie dla psychologów i terapeutów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych i nauczycieli MDK strzalkawarsztatyNauczyciele wrocławskich publicznych placówek oświatowych16.06.2021r. godz.09:00 / Szkolenie zdalne - Microsoft Teams
3
Zapisz na szkolenie
BKI16. Matura 2023 r. Historia. Spotkanie pierwsze strzalkabezpłatne warsztatyNauczyciele historii szkół ponadpodstawowych16.06.2021r. godz.17:00 / zajęcia zdalne na platformie Teams
30
Zapisz na szkolenie
TJA21. Masz Gmaila? Masz wszystko! Przegląd możliwości narzędzi Google’a, m.in. dokumenty, arkusze, formularze, zdjęcia, witryny, Jamboard, YouTube strzalkawebinariumZainteresowani nauczyciele17.06.2021r. godz.16:00 / Szkolenie zdalne na platformie MS Teams
4
Zapisz na szkolenie
BKI17. Matura 2023 r. Wiedza o społeczeństwie. Spotkanie pierwsze strzalkabezpłatne warsztatyNauczyciele wiedzy o społeczeństwie szkół ponadpodstawowych17.06.2021r. godz.17:00 / zajęcia online na platformie Teams
30
Zapisz na szkolenie

WCDN2018