Wyszukiwanie szkoleń:

Rejestracja na szkolenia jest możliwa do 24 godzin przed rozpoczęciem szkolenia.
Najbliższe szkolenia:
Kod. Nazwa formy doskonaleniaRodzaj formyAdresaciTermin/miejsce zajęćWolne miejsca
LZY2. Wrocławskie Czytanie Poezji Wisławy Szymborskiej w Ogrodzie Botanicznym. strzalkainneNauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych Wrocławia26.09.2023 r. godz.11:00 / Ogród Botaniczny
298
Zapisz na szkolenie
HBI1. Rola i zadania mentora w procesie awansu zawodowego nauczyciela strzalkawarsztatynauczyciele pełniący funkcję mentora26.09.2023 r. godz.16:30 / Zaplanowano 3 zajęcia on-line na platformie TEAMS w dniach: 26 września 2023 r., 2 października 2023 r., 11 października 2023 r. w godzinach 16: 30 do 18:45
9
Zapisz na szkolenie
ANE9. Przebieg egzaminu na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego - sesja jesień 2023 strzalkakonsultacje zbiorowenauczyciele przystępujący do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego w sesji jesiennej w 2023 roku26.09.2023 r. godz.16:30 / Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
6
Zapisz na szkolenie
RMA4. Praktyczne zarządzanie finansami w placówce strzalkawarsztatydyrektorzy i wicedyrektorzy27.09.2023 r. godz.09:00 / Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Swobodna 73A; Sala nr 12
13
Zapisz na szkolenie
MBO4. Konferencja dla nauczycieli matematyki inaugurująca pracę w roku szkolnym 2023/2024 strzalkakonferencjaNauczyciele matematyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych.27.09.2023 r. godz.14:00 / Politechnika Wrocławska, budynek D1, sala 301
64
Zapisz na szkolenie
MPE7. Konferencja dla nauczycieli chemii inaugurująca pracę w roku szkolnym 2023/2024 strzalkakonferencjaNauczycie chemii szkół podstawowych i ponadpodstawowych27.09.2023 r. godz.14:00 / Politechnika Wrocławska, budynek D1, sala 301
47
Zapisz na szkolenie
ODY4. Konferencja dla nauczycieli biologii inaugurująca pracę w roku szkolnym 2023/2024 strzalkakonferencjaNauczyciele biologii szkół podstawowych i ponadpodstawowych27.09.2023 r. godz.14:00 / Politechnika Wrocławska, budynek D1, sala 301
42
Zapisz na szkolenie
BSW8. Tekst i obraz w praktyce szkolnej – zaproszenie do dialogu i myślenia strzalkakonferencjaNauczyciele języka polskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych27.09.2023 r. godz.15:00 / Katedra Judaistyki Uniwersytetu Wrocławskiego u. Świętej Jadwigi 3/4
38
Zapisz na szkolenie
BKU6. Język angielski dla nauczycieli – poziom A1 strzalkakurs doskonalącyzainteresowani nauczyciele27.09.2023 r. godz.17:00 / WCDN, sala nr 1
5
Zapisz na szkolenie
SZY1. OZO DANCE. Tańczymy i programujemy strzalkawarsztatyNauczyciele świetlic szkolnych27.09.2023 r. godz.17:00 / WCDN, sala nr 11
8
Zapisz na szkolenie
BBI4. Konferencja otwarcia - Przedsiębiorczość w kontekście rozwoju społeczno-gospodarczego strzalkakonferencjaNauczyciele biznesu i zarządznia oraz kształcenia ekonomicznego28.09.2023 r. godz.14:00 / Uniwersytet WSB Merito, Wrocław, ul.Fabryczna 14G,budynek G, sala 101
7
Zapisz na szkolenie
TNO7. Przedsiębiorczość w dzisiejszych czasach - konferencja otwarcia strzalkakonferencjaDoradcy zawodowi szkół28.09.2023 r. godz.14:00 / Uniwersytet WSB Merito Budynek G sala 101 piętro I.
13
Zapisz na szkolenie
DCH5. „Pozwól mi zrobić to samemu” – idea pedagogiki Marii Montessori krok po kroku . Konferencja otwarcia roku szkolnego 2023/2024 strzalkakonferencjaNauczyciele: wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, świetlic szkolnych28.09.2023 r. godz.14:00 / aula Zespołu Szkół nr 1, ul. Słubicka 29 - 33, Wrocław
66
Zapisz na szkolenie
EOB7. Rosja i Ukraina oczami reportażysty. Spotkanie z drem hab. Jędrzejem Morawieckim strzalkaszkoleniezainteresowani nauczyciele wrocławskich placówek28.09.2023 r. godz.15:30 / Platforma MS TeamsBrak miejsc
AGP4. Ja, wychowawca. Doskonalenie umiejętności pracy z zespołem uczniów strzalkaszkolenienauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, psychologowie28.09.2023 r. godz.16:00 / Zespół Szkół nr 8. ul. Reja 3, 50-354 Wrocław
14
Zapisz na szkolenie
BKO1. Jezyk angielski dla początkujących (kontynuacja) strzalkakurs doskonalącydyrektorzy,wicedyrektorzy,nauczyciele28.09.2023 r. godz.16:00 / WCDN,sala 11
1
Zapisz na szkolenie
MRO5. Kurs języka angielskiego – poziom B1 strzalkakurs doskonalącydyrektorzy, wicedyrektorzy i nauczyciele wrocławskich przedszkoli, szkół i placówek oświatowych28.09.2023 r. godz.17:00 / WCDN, s.12Brak miejsc
ANE1. Uczeń słabowidzący w edukacji włączającej strzalkaseminariumnauczyciele przedszkoli i szkół ogólnodostępnych, pedagodzy specjalni02.10.2023 r. godz.17:00 / WCDN s. 1
10
Zapisz na szkolenie
AAB9. Konferencja otwarcia dla nauczycieli języków obcych – Przyszłość jest dziś. Kompetencje, które zawsze warto kształtować strzalkakonferencjaMS Teams02.10.2023 r. godz.17:30 / MS Teams
78
Zapisz na szkolenie
AGP10. Konferencja dla pedagogów i psychologów szkół wrocławskich strzalkakonferencjapedagodzy, psychologowie, nauczyciele04.10.2023 r. godz.11:00 / Aula dla kultury, Zespól Szkól nr 1, ul. Słubicka 29-33, Wrocław
88
Zapisz na szkolenie
DSA6. Autoryzacja opisów bibliograficznych we Wrocławskim Systemie Bibliotek Szkolnych strzalkakonsultacje zbioroweNauczyciele bibliotekarze pracujący w ramach Wrocławskiego Systemu Bibliotek Szkolnych04.10.2023 r. godz.11:00 / biblioteka WCDN (11.00-15.00) - szkolenie dla osób, które chcą uzyskać uprawnienia do autoryzacji opisów bibliograficznych
4
Zapisz na szkolenie
DSA6. Autoryzacja opisów bibliograficznych we Wrocławskim Systemie Bibliotek Szkolnych strzalkakonsultacje zbioroweNauczyciele bibliotekarze pracujący w ramach Wrocławskiego Systemu Bibliotek Szkolnych05.10.2023 r. godz.15:00 / biblioteka WCDN (15.00-19.00) - szkolenie dla osób, które chcą uzyskać uprawnienia do autoryzacji opisów bibliograficznych
4
Zapisz na szkolenie
AWŁ2. Jak oswoić emocje strzalkasieci współpracynauczyciele wychowania przedszkolnego05.10.2023 r. godz.17:30 / Platforma Microsoft Teams
1
Zapisz na szkolenie
AWŁ1. Pozytywna Dyscyplina w przedszkolu strzalkawarsztatynauczyciele wychowania przedszkolnego07.10.2023 r. godz.09:00 / online dwa spotkania 7.10.2023 i 21.10.2023
15
Zapisz na szkolenie
MRO4. Instrukcja kancelaryjna strzalkawarsztatydyrektorzy i wicedyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych09.10.2023 r. godz.09:00 / WCDN, s.1
24
Zapisz na szkolenie
JCH1. Kartka z kalendarza – wybrane elementy systemu Edukacja przez ruch Doroty Dziamskiej strzalkawarsztatynauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej09.10.2023 r. godz.17:00 / Przedszkole nr 77, ul.Niemcewicza 4, w dniach: 9 października 2023 r., 16 października 2023 r.
11
Zapisz na szkolenie
AAB8. Jestem mentorem nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy strzalkasieci współpracynauczyciele, którym została powierzona funkcja mentora lub ją pełnią09.10.2023 r. godz.18:00 / MS TeamsBrak miejsc
ESO8. Porusz serce – warsztaty z prowadzenia resuscytacji z wykorzystaniem zautomatyzowanego defibrylatora AED strzalkawarsztatyNauczyciele edukacji dla bezpieczeństwa, biologii, przyrody, wychowania fizycznego i inni chętni10.10.2023 r. godz.12:00 / Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Swobodna 73, sala nr 3
24
Zapisz na szkolenie
ESO9. Porusz serce – warsztaty z prowadzenia resuscytacji z wykorzystaniem zautomatyzowanego defibrylatora AED strzalkawarsztatyNauczyciele edukacji dla bezpieczeństwa, biologii, przyrody, wychowania fizycznego i inni chętni10.10.2023 r. godz.13:45 / Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Swobodna 73, sala nr 3
24
Zapisz na szkolenie
IPR9. Bądź odpowiedzialny za to, co oswoiłeś strzalkawarsztatyNauczyciele przedszkoli i szkół podstawowych10.10.2023 r. godz.15:00 / WCDN, biblioteka. Czas spotkania 15.00-16.30
22
Zapisz na szkolenie
AMO2. MS Excel – podstawy strzalkawarsztatyzainteresowani nauczyciele10.10.2023 r. godz.15:30 / WCDN, sala 12
10
Zapisz na szkolenie
ESO10. Porusz serce – warsztaty z prowadzenia resuscytacji z wykorzystaniem zautomatyzowanego defibrylatora AED strzalkawarsztatyNauczyciele edukacji dla bezpieczeństwa, biologii, przyrody, wychowania fizycznego i inni chętni10.10.2023 r. godz.15:30 / Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Swobodna 73, sala nr 3
24
Zapisz na szkolenie
ANE2. Angielski na przedszkolnym dywanie – cztery pory roku strzalkawarsztatynauczyciele przedszkoli10.10.2023 r. godz.16:30 / Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
13
Zapisz na szkolenie
APA2. Zajęcia języka obcego z wykorzystaniem możliwości aplikacji ChatGPT i innych narzędzi internetowych strzalkawarsztaty onlinezainteresowani nauczyciele języków obcych10.10.2023 r. godz.17:00 / MS Teams
27
Zapisz na szkolenie
ESO11. Porusz serce – warsztaty z prowadzenia resuscytacji z wykorzystaniem zautomatyzowanego defibrylatora AED strzalkawarsztatyNauczyciele edukacji dla bezpieczeństwa, biologii, przyrody, wychowania fizycznego i inni chętni11.10.2023 r. godz.12:00 / Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Swobodna 73, sala nr 3
25
Zapisz na szkolenie
ESO12. Porusz serce – warsztaty z prowadzenia resuscytacji z wykorzystaniem zautomatyzowanego defibrylatora AED strzalkawarsztatyNauczyciele edukacji dla bezpieczeństwa, biologii, przyrody, wychowania fizycznego i inni chętni11.10.2023 r. godz.13:45 / Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Swobodna 73, sala nr 3
25
Zapisz na szkolenie
BŚW4. Redagowanie wypowiedzi egzaminacyjnych z języka polskiego na poziomie rozszerzonym strzalkawarsztatyNauczyciele języka polskiego pracujący w szkołach ponadpodstawowych11.10.2023 r. godz.15:30 / Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli,ul.Swobodna 73a, sala 1
13
Zapisz na szkolenie
AMO5. Metoda dyskusji problemowej w analizowaniu nietypowych zadań matematycznych wymagających zastosowania właściwej strategii strzalkaseminariumNauczyciele edukacji wczesnoszkolnej11.10.2023 r. godz.15:30 / WCDN, sala 11
14
Zapisz na szkolenie
ESO13. Porusz serce – warsztaty z prowadzenia resuscytacji z wykorzystaniem zautomatyzowanego defibrylatora AED strzalkawarsztatyNauczyciele edukacji dla bezpieczeństwa, biologii, przyrody, wychowania fizycznego i inni chętni11.10.2023 r. godz.15:30 / Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Swobodna 73, sala nr 3
25
Zapisz na szkolenie
ESO14. Porusz serce – warsztaty z prowadzenia resuscytacji z wykorzystaniem zautomatyzowanego defibrylatora AED strzalkawarsztatyNauczyciele edukacji dla bezpieczeństwa, biologii, przyrody, wychowania fizycznego i inni chętni12.10.2023 r. godz.12:00 / Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Swobodna 73, sala nr 3
25
Zapisz na szkolenie
ESO15. Porusz serce – warsztaty z prowadzenia resuscytacji z wykorzystaniem zautomatyzowanego defibrylatora AED strzalkawarsztatyNauczyciele edukacji dla bezpieczeństwa, biologii, przyrody, wychowania fizycznego i inni chętni12.10.2023 r. godz.13:45 / Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Swobodna 73, sala nr 3
25
Zapisz na szkolenie
ESO16. Porusz serce – warsztaty z prowadzenia resuscytacji z wykorzystaniem zautomatyzowanego defibrylatora AED strzalkawarsztatyNauczyciele edukacji dla bezpieczeństwa, biologii, przyrody, wychowania fizycznego i inni chętni12.10.2023 r. godz.15:30 / Centrum Kształcenia Ustawicznego,ul. Swobodna 73, sala nr 3
25
Zapisz na szkolenie
AGP5. Sytuacje problemowe z uczniami. Przeciwdziałanie sytuacjom niepożądanym strzalkabezpłatne warsztatynauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, psychologowie13.10.2023 r. godz.17:00 / Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Swobodna 73aBrak miejsc
IPR5. Jak pracować metodami aktywizującymi z młodszymi dziećmi strzalkawarsztatynauczyciele przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej i świetlic16.10.2023 r. godz.16:00 / WCDN, s.11; kolejne 23.10.2023r. godz.16.00-19.00 s.12
10
Zapisz na szkolenie
IPR8. Uczeń ze spektrum autyzmu – funkcjonowanie, usprawnianie, organizacja pracy strzalkawarsztatyzainteresowani nauczyciele17.10.2023 r. godz.16:00 / WCDN, biblioteka. Kolejne spotkania: 24.10.2023 r. oraz 7.11.2023 r.
16
Zapisz na szkolenie
DCH7. Mały mistrz pióra - tworzenie wypowiedzi ustnych i pisemnych w klasach I - III, część I strzalkawarsztatyNauczyciele edukacji wczesnoszkolnej17.10.2023 r. godz.16:00 / Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Swobodna 73A Wrocław; zaplanowane zostały 3 spotkania: 17 października, 16 listopada i 14 grudnia 2023 r. w godz. od 16.00 do 17.30 - sala nr 1
19
Zapisz na szkolenie
RMA10. Awans zawodowy nauczycieli strzalkaszkolenie zespołu nauczycieliNauczyciele Szkoły Podstawowej nr 44 we Wrocławiu18.10.2023 r. godz.15:00 / Szkoła Podstawowa nr 44 im.Jana III Sobieskiego we Wrocławiu
25
Zapisz na szkolenie
IPR9. Bądź odpowiedzialny za to, co oswoiłeś strzalkawarsztatyNauczyciele przedszkoli i szkół podstawowych19.10.2023 r. godz.16:00 / WCDN, biblioteka. Czas spotkania 16.00-17.30
21
Zapisz na szkolenie
AWŁ4. Biblioterapeutyczna rola książki – spotkanie z empatyczną biblioteczką przedszkolaka strzalkawebinariumnauczyciele wychowania przedszkolnego19.10.2023 r. godz.17:00 / online
1
Zapisz na szkolenie
JCH2. Alternatywne formy edukacji i ich praktyczne zastosowanie w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej strzalkasieci współpracynauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej23.10.2023 r. godz.17:00 / Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul Swobodna 73A , sala nr 1 , 5 spotkań w ciągu rokuu
13
Zapisz na szkolenie
DCH1. Gry i zabawy rozwijające dziecięcą zdolność do skupiania uwagi strzalkawarsztatynauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej i świetlic24.10.2023 r. godz.16:00 / Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Swobodna 73A Wrocław; zajęcia odbędą się 24 października i 7 listopada w godz. 16.00 - 19.00 w sali nr 1
9
Zapisz na szkolenie
AMO6. Metoda dyskusji problemowej w analizowaniu nietypowych zadań matematycznych wymagających zastosowania właściwej strategii (II ed.) strzalkaseminariumNauczyciele edukacji wczesnoszkolnej26.10.2023 r. godz.15:30 / WCDN, biblioteka
14
Zapisz na szkolenie
APA1. Uczeń ze szczególnymi potrzebami na zajęciach języka obcego strzalkawarsztatyzainteresowani nauczyciele języków obcych26.10.2023 r. godz.16:30 / sala nr 1, WCDN, ul. Swobodna 73a
19
Zapisz na szkolenie
DSA5. Nowoczesne technologie w pracy z czytelnikami biblioteki szkolnej – sieć współpracy strzalkasieci współpracynauczyciele bibliotekarze27.10.2023 r. godz.15:00 / WCDN, sala 12 (15.00-17.30)
6
Zapisz na szkolenie
JCH5. Taneczne inspiracje na każdy dzień strzalkawarsztatynauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej28.10.2023 r. godz.09:00 / Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul Swobodna 73A , sala nr 1
19
Zapisz na szkolenie
IPR9. Bądź odpowiedzialny za to, co oswoiłeś strzalkawarsztatyNauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych02.11.2023 r. godz.15:00 / WCDN, s.11. Czas spotkania 15.00-16.30
24
Zapisz na szkolenie
DSA7. Doświadczenie onoterapeutyczne - profilaktyka wypalenia zawodowego z elementami treningu kreatywności strzalkawarsztatyzainteresowani nauczyciele04.11.2023 r. godz.10:15 / Lubachów / godz.10.15 - 12.45
6
Zapisz na szkolenie
IPR9. Bądź odpowiedzialny za to, co oswoiłeś strzalkawarsztatyNauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych09.11.2023 r. godz.15:00 / WCDN, s.1
21
Zapisz na szkolenie
AMO7. Metoda dyskusji problemowej w analizowaniu nietypowych zadań matematycznych wymagających zastosowania właściwej strategii (III ed.) strzalkaseminariumNauczyciele edukacji wczesnoszkolnej09.11.2023 r. godz.15:30 / WCDN, biblioteka
15
Zapisz na szkolenie
AWO6. Kawiarenka metodyczna – sieć współpracy nauczycieli języka polskiego w szkole podstawowej strzalkasieci współpracynauczyciele języka polskiego w szkole podstawowej27.11.2023 r. godz.17:00 / MS Teams
18
Zapisz na szkolenie
KPO1. Dyskusyjny Klub Fotograficzno-Filmowy – impresjonizm (warsztaty trwają od 22.09.2023 r. do 10.05.2024 r.) strzalkawarsztatyzainteresowani nauczyciele10.05.2024 r. godz.16:00 / Aula dla Kultury Zespół Szkół Nr 1 ul. Słubicka 29-33
95
Zapisz na szkolenie
KPO2. OPEK - Otwarta Pracownia Edukacji Kulturalnej (projekt trwa od 14.09.2023 r. do 30.05.2024 r.) strzalkasieci współpracyzainteresowani nauczyciele30.05.2024 r. godz.12:00 / Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
92
Zapisz na szkolenie

WCDN2018