Wyszukiwanie szkoleń:


Najbliższe szkolenia:
Kod. Nazwa formy doskonaleniaRodzaj formyAdresaciTermin/miejsce zajęćWolne miejsca
JPA13. Geometria na zdalnych lekcjach matematyki w szkole podstawowej strzalkasieci współpracyNauczyciele matematyki ze szkół podstawowych02.03.2021r. godz.16:00 / Microsoft Teams
4
Zapisz na szkolenie
GJA29. Pracownicze Plany Kapitałowe dla nauczycieli strzalkawebinariumnauczyciele szkół i placówek03.03.2021r. godz.15:30 / online
497
Zapisz na szkolenie
HBI15. HBI15 Nauczyciel przedmiotów zawodowych na ścieżce awansu zawodowego - umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami strzalkakonsultacje zbioroweNauczyciele kształcenia zawodowego odywający staż na stopień nauczyciela mianowanegolub dyplomowanego03.03.2021r. godz.15:45 / platforma MS Teams
9
Zapisz na szkolenie
MPE12. Przygotowanie ucznia do egzaminu maturalnego z chemii w roku szkolnym 2020-2021 strzalkabezpłatne warsztatyZainteresowani nauczyciele chemii03.03.2021r. godz.16:00 / Microsoft Teams
60
Zapisz na szkolenie
ESK18. Z poradnika historyka. Niezwykłe kobiety Dolnego Śląska strzalkasieci współpracyzaintersowani nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych03.03.2021r. godz.17:00 / Mc Teams
21
Zapisz na szkolenie
ESK17. Polonia w Breslau. Polacy w przedwojennym Wrocławiu. strzalkaseminariumZaintersowani nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych04.03.2021r. godz.16:00 / Mc Teams
67
Zapisz na szkolenie
KKU14. Ćwiczenia teatru improwizacji w edukacji etycznej realizowanej online. strzalkawarsztatyZainteresowani nauczyciele.04.03.2021r. godz.17:00 / Zajęcia online - platforma Teams; warsztaty 9-godzinne będą realizowane podczas 3 spotkań: 4 III 2021 (czwartek); godz. 17-19.15; 9 III 2021 (wtorek); godz. 17-19.15; 11 III 2021 (czwartek); godz. 17-19.15.
5
Zapisz na szkolenie
BKU23. Rekrutacja do przedszkola w roku szkolnym 2021/2022 strzalkakonsultacje zbioroweDyrektorzy przedszkoli08.03.2021r. godz.10:00 / Platforma MSTeams
49
Zapisz na szkolenie
BKU23. Rekrutacja do przedszkola w roku szkolnym 2021/2022 strzalkakonsultacje zbioroweDyrektorzy przedszkoli08.03.2021r. godz.12:00 / Platforma MSTeams
50
Zapisz na szkolenie
UBI14. Diagnozowanie sprawności fizycznej w aspekcie zdrowia strzalkakurs doskonalący09.03.2021r. godz.17:00 / MS Teams
44
Zapisz na szkolenie
JWP14. Diagnozowanie sprawności fizycznej w aspekcie zdrowia strzalkakurs doskonalącyNauczyciele wychowania fizycznego szkół ponadpodstawowych09.03.2021r. godz.17:00 / MS TEAMS online
49
Zapisz na szkolenie
GJA33. PABS – arkusz organizacyjny i budżet przedszkola strzalkakurs doskonalącywicedyrektorzy10.03.2021r. godz.09:00 / Zoom
4
Zapisz na szkolenie
KKU4. Polscy etycy: J. Filek (szkolenie online) strzalkawarsztatyzainteresowani nauczyciele 10.03.2021r. godz.17:00 / Zajęcia online - platforma Teams; warsztaty 6-godzinne będą realizowane podczas 2 spotkań 10 III 2021 (środa); godz. 17-19.15; 17 III 2021 (środa); godz. 17-19.15.
10
Zapisz na szkolenie
GJA34. PABS – arkusz organizacyjny i budżet szkoły podstawowej i ponadpodstawowej strzalkakurs doskonalącywicedyrektorzy szkół11.03.2021r. godz.09:00 / Zoom
20
Zapisz na szkolenie
AKW16. Talerz zdrowego żywienia- nowe opracowanie PZH oraz zalecenia WHO dotyczące aktywności fizycznej. strzalkakonsultacje zbiorowedyrektorzy, wicedyrektorzy i inni zainteresowani11.03.2021r. godz.10:00 / Ms TeamsBrak miejsc Zapisz na szkolenie
MWA7. Matura z historii sztuki nie tylko dla zuchwałych strzalkawebinariumnauczyciele szkół ponadpodstawowych12.03.2021r. godz.15:00 / Ms Teams Zapisz na szkolenie
GJA30. Pracownicze Plany Kapitałowe dla nauczycieli strzalkawebinariumNauczyciele szkół i placówek15.03.2021r. godz.15:30 / online
498
Zapisz na szkolenie
DGR12. Praca metodą projektu w świetlicy szkolnej strzalkakonsultacje zbioroweNauczyciele świetlic szkolnych16.03.2021r. godz.08:00 / OnlineBrak miejsc Zapisz na szkolenie
JPA3. Skuteczne przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty z matematyki strzalkawarsztatynauczyciele matematyki uczący w klasach 4 – 8 16.03.2021r. godz.16:00 / Microsoft Teams
18
Zapisz na szkolenie
GJA31. Pracownicze Plany Kapitałowe dla nauczycieli strzalkawebinariumNauczyciele szkół i placówek17.03.2021r. godz.15:30 / online
500
Zapisz na szkolenie
MNI3. Ipet w teorii i praktyce (szkolenie online) strzalkawarsztatynauczyciele pracujący z dzieckiem z orzeczeniem o kształceniu specjalnym 18.03.2021r. godz.13:00 / ONLINE- TEAMS
7
Zapisz na szkolenie
DGR12. Praca metodą projektu w świetlicy szkolnej strzalkakonsultacje zbioroweNauczyciele świetlic szkolnych23.03.2021r. godz.17:00 / OnlineBrak miejsc Zapisz na szkolenie
RMA15. Jak rozliczać godziny ponadwymiarowe w przedszkolu? strzalkawarsztatyWicedyrektorzy przedszkoli24.03.2021r. godz.09:00 / Platforma edukacyjna Ms TeamsBrak miejsc Zapisz na szkolenie
GJA32. Pracownicze Plany Kapitałowe dla nauczycieli strzalkawebinariumNauczyciele szkół i placówek25.03.2021r. godz.14:30 / online
498
Zapisz na szkolenie
RMA16. Jak rozliczać godziny ponadwymiarowe w szkole podstawowej? strzalkawarsztatywicedyrektorzy szkół podstawowych31.03.2021r. godz.09:00 / Platforma edukacyjna Ms TeamsBrak miejsc Zapisz na szkolenie
RMA15. Jak rozliczać godziny ponadwymiarowe w przedszkolu? strzalkawarsztatyWicedyrektorzy przedszkoli07.04.2021r. godz.09:00 / Platforma edukacyjna Ms Teams
3
Zapisz na szkolenie
ESK19. Z poradnika historyka i wosowca. Dzień Pamięci o Holokauście i Przeciwdziałaniu Zbrodniom Przeciwko Ludzkości strzalkasieci współpracyZaintersowani nauczyciele historii i wos szkół podstawowych i ponadpodstawowych07.04.2021r. godz.17:00 / MC TeamsBrak miejsc Zapisz na szkolenie
RMA16. Jak rozliczać godziny ponadwymiarowe w szkole podstawowej? strzalkawarsztatywicedyrektorzy szkół podstawowych14.04.2021r. godz.09:00 / Platforma edukacyjna Ms TeamsBrak miejsc Zapisz na szkolenie
ESK20. Śladami Pana Różewicza we Wrocławiu. Spacery wrocławskie, aktywne zwiedzanie miasta. strzalkakurs doskonalącyzaintersowani nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych24.04.2021r. godz.10:00 / Wrocław
14
Zapisz na szkolenie
RMA6. Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły w skrócie, czyli o tym jak ją napisać i zaprezentować (szkolenie online) strzalkaseminariumdyrektorzy szkół i placówek oświatowych, zainteresowani nauczyciele 28.04.2021r. godz.15:00 / Platforma edukacyjna Ms Teams
8
Zapisz na szkolenie

WCDN2018