Wyszukiwanie szkoleń:


Rejestracja na szkolenia jest możliwa do 24 godzin przed rozpoczęciem szkolenia.
Najbliższe szkolenia:
Kod. Nazwa formy doskonaleniaRodzaj formyAdresaciTermin/miejsce zajęćWolne miejsca
IPR3. Aktywna praca dziecka i ucznia edukacji wczesnoszkolnej na zajęciach przyrodniczych strzalkawarsztatynauczyciele przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej i świetlic30.03.2023r. godz.16:00 / WCDN, s.1
1
Zapisz na szkolenie
AWŁ16. Jak rozmawiać z rodzicami asertywnie i z szacunkiem strzalkawarsztaty onlineNauczyciele wychowania przedszkolnego30.03.2023r. godz.17:30 / onlineBrak miejsc
KKU19. Czym jest sprawiedliwość? Praca z wykorzystaniem polskich bajek animowanych. strzalkawarsztatyZainteresowani nauczyciele.31.03.2023r. godz.16:15 /
7
Zapisz na szkolenie
HBI7. Rozwój zawodowy nauczycieli kontraktowych w ramach stażu na stopień awansu nauczyciela mianowanego strzalkawarsztaty onlinenauczyciele kontraktowi realizujący staż na stopień awansu nauczyciela mianowanego03.04.2023r. godz.16:30 / online platforma Teams w godzinach 16.30 - 18.45 trzy spotkania po 3 godziny zajęć w dniach 3, 13 i 27 kwietnia 2023 r.
8
Zapisz na szkolenie
TSZ12. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu, szkole i placówce strzalkawarsztatyNauczyciele i specjaliści04.04.2023r. godz.16:00 / WCDN, biblioteka
14
Zapisz na szkolenie
DGR17. Metoda projektów - od pomysłu do realizacji strzalkaszkolenie zespołu nauczycieliNauczyciele edukacji wczesnoszkolnej Szkoły Podstawowej nr 118 we Wrocławiu04.04.2023r. godz.16:00 / Szkoła Podstawowa nr 118 we Wrocławiu
12
Zapisz na szkolenie
DCH10. ABC początkującego logopedy. Sygmatyzm międzyzębowy. strzalkasieci współpracyLogopedzi05.04.2023r. godz.16:30 / WCDN, sala nr 11
3
Zapisz na szkolenie
ESK21. Praca ze źródłem na lekcjach historii w szkole podstawowej strzalkawarsztatyNauczyciele historii SP12.04.2023r. godz.16:00 / WCDN ul. Swobodna 73a
13
Zapisz na szkolenie
DCH18. Jak rozwijać zdolności do skupiania uwagi? strzalkaszkolenie zespołu nauczycieliZespół nauczycieli Przedszkola nr 117 "Fiołkowa Kraina" we Wrocławiu12.04.2023r. godz.16:30 / Przedszkole nr 117 "Fiołkowa Kraina" we Wrocławiu
5
Zapisz na szkolenie
ANE2. Przebieg egzaminu na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego strzalkakonsultacje zbiorowenauczyciele przystępujący do egzaminu na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego w sesji letniej 2023 r.12.04.2023r. godz.16:30 / WCDN s. 12Brak miejsc Zapisz na szkolenie
KKU20. Sudeccy filozofowie. strzalkawykładZainteresowani nauczyciele.12.04.2023r. godz.17:30 /
9
Zapisz na szkolenie
AKW13. Podstawowe informacje dotyczące zasad żywienia w przedszkolach i szkołach. strzalkakonsultacje zbioroweDyrektorzy, wicedyrektorzy i inni zainteresowani13.04.2023r. godz.10:00 / online, Ms Teams
5
Zapisz na szkolenie
ESK27. Golgota Wschodu - miejsce pamięci o masowych deportacjach Polaków po 17 września 1939 r. strzalkaseminariumzainteresowani nauczyciele historii i wos, HiT szkół podstawowych i ponadpodstawowych13.04.2023r. godz.12:00 / Ul. Wittiga 10, Golgota Wschodu
29
Zapisz na szkolenie
TSZ10. Diagnoza w klasie 3 szkoły podstawowej. O czym warto wiedzieć? strzalkawarsztatyNauczyciele edukacji wczesnoszkolnej13.04.2023r. godz.15:00 / WCDN, sala nr 12
5
Zapisz na szkolenie
MBO9. GeoGebra na lekcjach matematyki. strzalkawarsztatyNauczyciele matematyki szkół ponadpodstawowych.13.04.2023r. godz.17:00 / Ms Teams
17
Zapisz na szkolenie
ESO3. Jak dobrze napisać ocenę pracy nauczyciela strzalkawarsztatydyrektorzy i wicedyrektorzy14.04.2023r. godz.10:00 / WCDN, sala nr 12
7
Zapisz na szkolenie
DCH19. Wstęp do Treningu Umiejętności Społecznych strzalkawarsztaty onlinezainteresowani nauczyciele14.04.2023r. godz.16:00 / platforma zoom; 21.04.2023 godz. 16.00 platforma zoom
13
Zapisz na szkolenie
RKE14. Jak stworzyć kulturę myślenia i rozwoju kompetencji 4K w swojej szkole strzalkakonferencjakonferencja dla dyrektorów i nauczycieli bez udziału w warsztatach17.04.2023r. godz.13:00 / Zespół Szkół nr 1 ul. Słubicka 29-33
140
Zapisz na szkolenie
RKE14. Jak stworzyć kulturę myślenia i rozwoju kompetencji 4K w swojej szkole strzalkakonferencjakonferencja i warsztat dla nauczycieli geografii 13.00-16.0017.04.2023r. godz.13:00 / Zespół Szkół nr 1 ul. Słubicka 29-33
30
Zapisz na szkolenie
RKE14. Jak stworzyć kulturę myślenia i rozwoju kompetencji 4K w swojej szkole strzalkakonferencjakonferencja i warsztat dla nauczycieli j.polskiego od godz. 13.00-16.0017.04.2023r. godz.13:00 / Zespół Szkół nr 1, ul. Słubicka 29–33 we Wrocławiu
20
Zapisz na szkolenie
RKE14. Jak stworzyć kulturę myślenia i rozwoju kompetencji 4K w swojej szkole strzalkakonferencjakonferencja i warsztat dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej od 13.00-16.0017.04.2023r. godz.13:00 / Zespół Szkół nr 1 ul. Słubicka 29-33
29
Zapisz na szkolenie
BBE3. Diagnozy w klasie III szkoły podstawowej – o czym warto wiedzieć strzalkawebinariumnauczyciele klas III szkoły podstawowej18.04.2023r. godz.15:00 / platforma Microsoft teams
9
Zapisz na szkolenie
IPR4. Rozwijanie zainteresowań i zdolności matematycznych dzieci oraz uczniów klas 1–3 strzalkawarsztatynauczyciele przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej i świetlic18.04.2023r. godz.16:00 / WCDN, s.1
8
Zapisz na szkolenie
JPA10. Dyskalkulia – diagnoza specyficznych trudności w uczeniu się matematyki strzalkawarsztaty onlinenauczyciele matematyki szkół podstawowych18.04.2023r. godz.16:00 / Zajęcia online - platforma Teams
18
Zapisz na szkolenie
IPR20. Praca z uczniem autystycznym w tym z zespołem Aspergera strzalkawarsztatyNauczyciele szkoły podstawowej18.04.2023r. godz.16:00 / WCDN, biblioteka. Kolejne spotkanie 25.04.2023 r.
15
Zapisz na szkolenie
RMA19. Nowe zasady awansu zawodowego. strzalkaszkolenie zespołu nauczycieliNauczyciele Przedszkola nr 58 we Wrocławiu18.04.2023r. godz.17:30 / Przedszkole nr 58, ul. Strzegomska 322 we Wrocławiu
22
Zapisz na szkolenie
RMA8. Praktyczne zarządzanie finansami w placówce strzalkawarsztatydyrektorzy i wicedyrektorzy przedszkoli, szkół podstawowych i placówek19.04.2023r. godz.09:00 / Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Swobodna 73A; Sala nr 1Brak miejsc
DCH1. Jak rozwijać słuch fonematyczny u dzieci przedszkolnych? strzalkawarsztatynauczyciele wychowania przedszkolnego19.04.2023r. godz.16:30 / Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, sala nr 12
11
Zapisz na szkolenie
ODY8. Kompetencje przyszłości a współczesne metody nauczania strzalkawebinariumChętni nauczyciele19.04.2023r. godz.16:30 / MS TeamsBrak miejsc
JCH2. Praca z tekstem literackim w systemie Edukacja przez ruch Doroty Dziamskiej strzalkawarsztatynauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej19.04.2023r. godz.17:00 / Przedszkole nr 77, ul. Niemcewicza 4, terminy warsztatów: 19 i 24.04.2023 r.
21
Zapisz na szkolenie
RMA6. Jak rozliczać godziny ponadwymiarowe w szkole podstawowej strzalkawarsztatydyrektorzy i wicedyrektorzy szkół podstawowych20.04.2023r. godz.15:00 / Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Swobodna 73A; Sala nr 12
7
Zapisz na szkolenie
AMO18. Metoda dyskusji problemowej w analizowaniu nietypowych zadań matematycznych wymagających zastosowania właściwej strategii strzalkaseminariumNauczyciele edukacji wczesnoszkolnej20.04.2023r. godz.15:30 / WCDN, biblioteka
17
Zapisz na szkolenie
TNO13. Współczesne podejście do rozwoju zawodowego dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. strzalkawykładDoradcy zawodowi szkół, zainteresowani nauczyciele, wychowawcy, dyrektorzy,20.04.2023r. godz.16:00 / online-Teams
37
Zapisz na szkolenie
HBI4. Ewaluacja działań nauczyciela mianowanego realizującego staż na stopień awansu nauczyciela dyplomowanego strzalkawarsztatynauczyciele mianowani przygotowujący się do postępowania kwalifikacyjnego na stopień awansu nauczyciela dyplomowanego20.04.2023r. godz.16:30 / online platforma Teams w godzinach 16.30 - 18.45 dwa spotkania po 3 godziny zajęć w dniach 20 kwietnia i 4 maja 2023 r.
12
Zapisz na szkolenie
MNI2. Praktyczne wykorzystanie elementów metody Weroniki Sherborne w pracy z dzieckiem strzalkawarsztaty stacjonarnenauczyciele przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej, świetlicy21.04.2023r. godz.15:00 / WCDN, sala 11Brak miejsc
JCH17. Tańczyć każdy może-inspiracje muzyczne na Święto Rodziny strzalkawarsztatyNauczyciele wychowania przedszkolnego22.04.2023r. godz.09:00 / WCDN ,sala 1
15
Zapisz na szkolenie
RMA18. Proste rozwiązania na trudne sytuacje.Roszczeniowy rodzic w przedszkolu. strzalkaszkolenie zespołu nauczycieliNauczyciele Przedszkola nr 66 we Wrocławiu25.04.2023r. godz.16:15 / Przedszkole nr 66 we Wrocławiu
8
Zapisz na szkolenie
ANE2. Przebieg egzaminu na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego strzalkakonsultacje zbiorowenauczyciele przystępujący do egzaminu na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego w sesji letniej 2023 r.25.04.2023r. godz.16:30 / WCDN s. 12Brak miejsc
RMA17. Zmiany w prawie oświatowym strzalkaseminariumDyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele26.04.2023r. godz.15:00 / Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Swobodna 73A; Sala nr 1Brak miejsc
AWO11. Komunikacja obrazem- picture book w nauczaniu języka polskiego strzalkawarsztatyNauczyciele języka polskiego w szkole podstawowej26.04.2023r. godz.15:30 / WCDN, ul.Swobodna
18
Zapisz na szkolenie
AMO19. Ekspresowe tworzenie filmów ze zdjęć oraz krótkich nagrań wideo z muzyką i efektami strzalkaszkolenie zespołu nauczycieliZespół nauczycieli ZS nr 2126.04.2023r. godz.16:00 / MS Teams
78
Zapisz na szkolenie
DCH11. ABC początkującego logopedy. Ćwiczenia przygotowawcze do prawidłowej artykulacji głoski [r]. strzalkasieci współpracyLogopedzi26.04.2023r. godz.16:30 / WCDN, sala nr 12
1
Zapisz na szkolenie
AMO18. Metoda dyskusji problemowej w analizowaniu nietypowych zadań matematycznych wymagających zastosowania właściwej strategii strzalkaseminariumNauczyciele edukacji wczesnoszkolnej27.04.2023r. godz.15:30 / WCDN, biblioteka
20
Zapisz na szkolenie
KKU16. Jak, ucząc się od konia, odnaleźć wewnętrzną równowagę? Ćwiczenia hipoterapeutyczne w ramach profilaktyki wypalenia zawodowego strzalkawarsztatyZainteresowani nauczyciele.06.05.2023r. godz.15:00 / Wietrzna Stajnia w Świerznej, 15.00-17.30.Brak miejsc
RMA17. Zmiany w prawie oświatowym strzalkaseminariumDyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele09.05.2023r. godz.09:00 / Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Swobodna 73A; Sala nr 1Brak miejsc
JPA7. Dyskalkulia – diagnoza specyficznych trudności w uczeniu się matematyki strzalkawarsztaty onlinenauczyciele matematyki wrocławskich szkół podstawowych09.05.2023r. godz.16:00 / Zajęcia online - platforma Teams
18
Zapisz na szkolenie
KPO1. Dyskusyjny Klub Fotograficzno-Filmowy – malarstwo Europy strzalkawarsztatyzainteresowani nauczyciele12.05.2023r. godz.16:00 / aula dla kultury Zespół Szkół Nr 1 ul. Słubicka 29-33
133
Zapisz na szkolenie
TNO2. ABC pracy młodego doradcy zawodowego strzalkawarsztaty onlineNauczyciele - doradcy zawodowi rozpoczynający pracę15.05.2023r. godz.15:30 / online-Teams
12
Zapisz na szkolenie
IPR6. Laboratoria Przyszłości – sieć współpracy strzalkasieci współpracyszkolni koordynatorzy wyznaczeni przez dyrektorów poszczególnych szkół podstawowych20.05.2023r. godz.12:00 / WCDN, s.1. Kolejne spotkanie 19.04.2023
21
Zapisz na szkolenie
DCH12. ABC początkującego logopedy. Mowa bezdźwięczna. strzalkasieci współpracyLogopedzi24.05.2023r. godz.16:30 / WCDN, sala nr 12
3
Zapisz na szkolenie
TNO14. Ewaluacja w doradztwie zawodowym ( podsumowanie pracy na koniec roku szkolnego) strzalkawykładDoradcy zawodowi szkół, zainteresowani nauczyciele, wychowawcy29.05.2023r. godz.15:30 / online-Teams
27
Zapisz na szkolenie
KKU17. Opowieści dłońmi snute strzalkawarsztatyZainteresowani nauczyciele.30.05.2023r. godz.16:30 / WCDN, biblioteka, godz. 16.30 – 19.45
6
Zapisz na szkolenie
KKU9. OPEK - Otwarta Pracownia Edukacji Kulturalnej strzalkasieci współpracyZainteresowani nauczyciele.31.05.2023r. godz.12:00 / Zajęcia online - platforma Teams
462
Zapisz na szkolenie
TNO15. Sieć współpracy doradców zawodowych - I tak minął rok ... strzalkasieci współpracyDoradcy zawodowi szkół05.06.2023r. godz.15:30 / WCDN - sala nr 12
10
Zapisz na szkolenie

WCDN2018