Wyszukiwanie szkoleń:


Najbliższe szkolenia:
Kod. Nazwa formy doskonaleniaRodzaj formyAdresaciTermin/miejsce zajęćWolne miejsca
KKU10. "Skrzydlate słowa" - ćwiczenia z wykorzystaniem i tworzeniem aforyzmów jako formy refleksji strzalkawarsztatyZainteresowani nauczyciele.21.09.2021r. godz.16:30 / 6-godzinne warsztaty odbędą się online (platforma Teams) 21 września (wtorek) w godz. 16.30 - 19.00 i 23 września (czwartek) w godz. 16.30 - 19.30.Brak miejsc
ESO5. Forum dyrektorów przedszkoli - zmiany prawa w oświacie strzalkakonferencjaDyrektorzy przedszkoli22.09.2021r. godz.09:00 / online
47
Zapisz na szkolenie
ESO6. Forum dyrektorów szkół - zmiany prawa w oświacie strzalkakonferencjaDyrektorzy szkół22.09.2021r. godz.11:00 / online
94
Zapisz na szkolenie
BŚW1. Konferencja otwarcia dla nauczycieli języka polskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych strzalkakonferencjaMS Teams – konferencja online22.09.2021r. godz.15:00 / Platforma Microsoft Teams
29
Zapisz na szkolenie
MPE6. Nauczanie chemii po czasie pandemii strzalkakonferencjaMS Teams – konferencja online22.09.2021r. godz.16:00 / Microsoft Teams
25
Zapisz na szkolenie
ESK1. Konferencja otwarcia dla nauczycieli historii. 40 rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Zmiany w egzaminach zewnętrznych – egzamin klas ósmych i matura z historii strzalkakonferencjaCH Zajezdnia ul. Grabiszyńska 184 23.09.2021r. godz.15:00 / CH Zajezdnia ul. Grabiszyńska 184 Wrocław
9
Zapisz na szkolenie
JIW4. Rozpoczynam staż na stopień nauczyciela mianowanego strzalkaseminariumnauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej 23.09.2021r. godz.16:00 / WCDN
14
Zapisz na szkolenie
DGR5. Konferencja otwarcia roku metodycznego 2021/2022 dla nauczycieli świetlic szkolnych strzalkakonferencjaNauczyciele świetlic szkolnych23.09.2021r. godz.17:30 / Online
8
Zapisz na szkolenie
JWP17. Trzymajmy się razem! strzalkakonferencjaMS Teams – konferencja online23.09.2021r. godz.19:00 / MS TEAMS online
56
Zapisz na szkolenie
Ubi130. Trzymajmy się! strzalkakonferencjaNauczyciele WF szkoły podstwowe23.09.2021r. godz.19:00 / MS Teams
53
Zapisz na szkolenie
ESO1. Dokumentowanie nadzoru pedagogicznego – piszemy plan nadzoru pedagogicznego strzalkasieci współpracydyrektorzy i wicedyrektorzy pierwszej kadencji 24.09.2021r. godz.11:00 / WCDN, sala nr 1
4
Zapisz na szkolenie
RMA3. Organizacja i zarządzanie oświatą strzalkakurs kwalifikacyjnyczynni zawodowo nauczyciele 26.09.2021r. godz.08:00 / Sala 11 WCDN
2
Zapisz na szkolenie
GJA1. Konwersacje z języka angielskiego dla dyrektorów szkół (A2) strzalkaInnedyrektorzy szkół i placówek 28.09.2021r. godz.09:00 / WCDN/online
2
Zapisz na szkolenie
DGR6. Nauczyciel świetlicy szkolnej na ścieżce awansu zawodowego - powinności i wymagania na stopień nauczyciela kontraktowego strzalkakonsultacje zbioroweNauczyciele świetlicy szkolnej.28.09.2021r. godz.17:30 / Online
16
Zapisz na szkolenie
GJA2. Kurs języka angielskiego (B1) strzalkakurs doskonalącydyrektorzy i nauczyciele szkół i placówek 29.09.2021r. godz.17:00 / WCDN/online
7
Zapisz na szkolenie
MNI1. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości uczniów (szkolenie online) strzalkawarsztaty onlinespecjaliści, nauczyciele pracujący z uczniami z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego 30.09.2021r. godz.14:00 / ONLINE- TEAMSBrak miejsc
AŁU3. Doświadczenia i eksperymenty dla najmłodszych strzalkawarsztatynauczyciele wychowania przedszkolnego 30.09.2021r. godz.16:15 / Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Kowalska105
11
Zapisz na szkolenie
TSZ3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w świetle przepisów prawa oświatowego strzalkaszkolenie zespołu nauczycieliNauczyciele Przedszkola nr 117 we Wrocławiu30.09.2021r. godz.17:00 / MS Teams
20
Zapisz na szkolenie
AWŁ2. Kompetencje kluczowe w praktyce przedszkolnej strzalkasieci współpracynauczyciele wychowania przedszkolnego 30.09.2021r. godz.17:30 / Platforma Microsoft TeamsBrak miejsc
AWŁ6. Pozytywna Dyscyplina w przedszkolu cz.I strzalkakurs doskonalącyNauczyciele wychowania przedszkolnego02.10.2021r. godz.09:00 / online
24
Zapisz na szkolenie
GJA4. Arkusz organizacyjny i budżet przedszkola strzalkakurs doskonalącydyrektorzy przedszkoli 04.10.2021r. godz.09:00 / online
28
Zapisz na szkolenie
HST1. Geografia – możliwości i wyzwania. Konferencja otwarcia dla nauczycieli strzalkakonferencjaMS Teams – konferencja online04.10.2021r. godz.16:00 / MS Teams
50
Zapisz na szkolenie
APA1. Egzamin ósmoklasisty z języka obcego. Jak powtarzać, żeby nie zatrważać? strzalkawykładNauczyciele języków obcych szkół podstawowych04.10.2021r. godz.16:30 / MS Teams
97
Zapisz na szkolenie
ESK2. Konferencja otwarcia dla nauczycieli wos. Rola Rzecznika Praw Obywatelskich. Kształtowanie postaw obywatelskich w szkole strzalkakonferencjaWCDN ul. Swobodna 73a, sala nr 1 05.10.2021r. godz.15:00 / WCDN ul. Swobodna 73a, sala nr 1, parter
16
Zapisz na szkolenie
ESK11. Jak rozpoznać manipulację historią i historyczny fake news w Internecie? strzalkaseminariumnauczyciele historii szkół podstawowych i ponadpodstawowych 06.10.2021r. godz.15:00 /
10
Zapisz na szkolenie
AWO10. Wymagania egzaminacyjne na egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego w 2022 r. Omówienie zmian strzalkawebinariumNauczyciele języka polskiego w szkole podstawowej06.10.2021r. godz.15:00 / MS Teams Zapisz na szkolenie
GJA5. Arkusz organizacyjny i budżet szkoły podstawowej i ponadpodstawowej strzalkakurs doskonalącydyrektorzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych 07.10.2021r. godz.09:00 / online - Teams
18
Zapisz na szkolenie
ESK6. Spacery wrocławskie – aktywne zwiedzanie miasta. Szlaki tematyczne strzalkakurs doskonalącyzainteresowani nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych 07.10.2021r. godz.15:00 / Most Piaskowy - zbiórka uczestników na bulwarze od strony Hali Targowej
13
Zapisz na szkolenie
TNO1. Konferencja otwarcia: Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030 w szkole ponadpodstawowej - piąty kierunek polityki oświatowej strzalkakonferencjadyrektorzy, wicedyrektorzy, doradcy zawodowi, nauczyciele przedmiotów zawodowych, przedsiębiorczości07.10.2021r. godz.15:30 / online-Teams
57
Zapisz na szkolenie
IPR1. Metody aktywizujące i ich zastosowanie w edukacji wczesnoszkolnej strzalkawarsztatynauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i świetlicy szkolnej 07.10.2021r. godz.16:00 / WCDN, s.11
11
Zapisz na szkolenie
JCH1. Wprowadzenie do systemu Edukacja przez ruch Doroty Dziamskiej strzalkawarsztatynauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej 11.10.2021r. godz.17:15 / WCDN ,sala 1
20
Zapisz na szkolenie
TSZ6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w czasie i po pandemii strzalkawykładNauczyciele i specjaliści12.10.2021r. godz.15:00 / Zdalne MS TEAMS
15
Zapisz na szkolenie
AAB1. Nowa formuła egzaminu maturalnego z języka obcego strzalkawykładnauczyciele języków obcych 12.10.2021r. godz.18:00 / MC Teams
96
Zapisz na szkolenie
EOB1. Zadania z języka polskiego do matury strzalkawarsztatynauczyciele języka polskiego szkoły ponadpodstawowej 13.10.2021r. godz.14:30 / Platforma MS TeamsBrak miejsc
AWO11. Myślografia- nauka notowania wizualnego dla każdego strzalkawarsztatyNauczyciele języka polskiego w szkole podstawowej13.10.2021r. godz.15:00 / WCDN
AAB0. Dlaczego każdy nauczyciel powinien umieć formułować wymagania edukacyjne? strzalkakonferencjaMS Teams – konferencja online13.10.2021r. godz.18:00 / MC Teams
83
Zapisz na szkolenie
DSA7. Jak sobie radzić z agresją uczniów i własną? strzalkawarsztatyzainteresowani nauczyciele 18.10.2021r. godz.16:00 / Szkolenie zdalne MS Teams (16 godzin dydaktycznych, terminy: 18 października, 25 października, 28 października i 4 listopada 2021, godz. 16.00-19.00)
14
Zapisz na szkolenie
AWO5. Kawiarenka metodyczna polonisty – szkoła podstawowa strzalkasieci współpracynauczyciele języka polskiego w szkole podstawowej 18.10.2021r. godz.17:00 / MS Teams
29
Zapisz na szkolenie
APA2. Aktywnie i efektywnie - sposoby na ciekawe powtórki z uczniami przygotowującymi się do egzaminu maturalnego z języka obcego w roku szkolnym 2021/2022. strzalkawykładNauczyciele języków obcych szkół ponadpodstawowych19.10.2021r. godz.16:30 / MS Teams
100
Zapisz na szkolenie
RMA1. Język angielski dla początkujących strzalkakurs doskonalącydyrektorzy, wicedyrektorzy, zainteresowani nauczyciele (rozpoczynający naukę języka angielskiego) 27.10.2021r. godz.15:00 / Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Swobodna 73A/ onlineBrak miejsc
BKU6. Kurs języka angielskiego poziom A1+ strzalkakurs doskonalącyzainteresowani dyrektorzy i nauczyciele 28.10.2021r. godz.17:00 / WCDN
6
Zapisz na szkolenie
AWO4. Oswoić strach przed poezją – lekcje z wierszem strzalkakurs doskonalącynauczyciele języka polskiego w szkole podstawowej 03.11.2021r. godz.15:00 /
25
Zapisz na szkolenie
DSA6. Wychowanie do wartości w szkole/przedszkolu i w domu strzalkawarsztatyzainteresowani nauczyciele 10.11.2021r. godz.16:00 / Szkolenie zdalne MS Teams (12 godzin dydaktycznych, terminy: 10 listopada, 15 listopada i 22 listopada, godz. 16.00-19.00)
15
Zapisz na szkolenie

WCDN2018